Anmälan till dialogträff med Landstinget Sörmland den 12 september

Featured

Den 12 september kl 18.00 – 20.00 är du som är medlem i någon av Ax – Amatörkulturens samrådsgrupps medlemsorganisationer och verksam i Sörmland varmt välkommen till en träff med Landstinget Sörmland i Eskilstuna!

Träffen är till för dig som vill veta mer om regionen och hur du och din organisation eller förening kan vara med och påverka regionalt och ta del av de projektmedel som finns regionalt. Det är även ett reellt tillfälle att komma med input till Sörmlands kulturplan innan den klubbas igenom i slutet av september. Vad skulle förbättra förutsättningarna för just ditt kulturutövande de kommande åren? Utkastet till Sörmlands kulturplan skickas ut med bekräftelsen på anmälan. Med på mötet är kulturchefen Mikael Palo och regionens ordförande Åsa Kratz. Tillsammans gör vi det till ett bra möte!

De regionala träffarna är en del av Ax projekt En starkare regional närvaro som arbetar för att stärka den regionala närvaron hos Ax medlemsorganisationer och den ideella kulturen regionalt. Andra regioner som är klara för träffar under oktober/november är Västra Götalandsregionen och Region Jämtland Härjedalen – mer information kommer!

>> ANMÄL DIG HÄR <<

Vi bjuder på macka och något att dricka!

Kontakta gärna projektledare Emilie Johansson på 070 – 251 54 29 eller emilie.johansson@amatorkultur.se om du har frågor eller funderingar.

Vi håller till på Scenkonst Sörmland, Munktellstaden, John Engellaus gata 3, Eskilstuna. 
1065

Bild lånad från Scenkonst Sörmland.

Ax medlemsorganisationer är:

Sommarhälsning från Ax!

Featured

Johan Groth och Anna Edlund från Ax styrelse på språng i Almedalen!

Under 2016 har Ax verkligen haft mycket på gång, vilket inte minst visade sig på årsmötet som var det mest välbesökta hittills.

En starkare regional närvaro: Under året beviljades vi projektmedel från Kulturrådet till projektet En starkare regional närvaro – som nu anordnar den första dialogträffen med landstinget Sörmland i Eskilstuna måndagen den 12 september – det är ett perfekt tillfälle för er att komma igång med ert regionala engagemang. Under träffen har ni möjlighet att vara med och påverka kulturplanen innan den sätts, ni får även veta vilka andra möjligheter som finns att engagera sig i regionalt. Förhoppningsvis blir detta ett första steg till att synliggöra den ideella kulturen på en regional nivå.

Här hittar du anmälningsformuläret >>

Almedalen: Under Almedalsveckan hyrde Ax ett hus där alla medlemsorganisationer hade möjlighet att hyra in sig. Vi var en samlad trupp som hade flera lyckade möten med regioner och andra där vi pushade för Ax och den ideella kulturen, och vi fick många nya perspektiv med oss hem.

Remissvar: Vi har i veckan skickat in ett remissvar på utredningen Palett för ett starkare civilsamhälle om hur civilsamhället kan stärkas. Några av förslagen vi lyfter är att vi vill se statistik över den ideella kulturen, som i dagsläget inte finns. Vi efterfrågar sänkta trösklar för unga inom föreningslivet, ett större fokus på mångfald och att nå grupper som idag är frånvarande från olika delar av civilsamhället, att det offentliga och civilsamhället behöver få större kunskaper om varandra, att unga borde introduceras för civilsamhället redan i skolan, att civilsamhällets behov av lokaler bör inkluderas vid byggandet av och reparationer av bostadsområden, att olika typer av engagemang ska värderas lika högt i bidragsgivandet och att mer medel behöver skjutas till den ideella sektorn för att kompensera för urholkningen som har skett de senaste åren, med mera.

Du hittar hela remissvaret här >>

Statistikprojektet: Snart kommer statistikprojektet som Ax har drivit att sammanställas och användas för påverkansarbete, vilket blir väldigt spännande. Det är dags att insamlandet av statistik för det ideella kulturutövandet och deltagandet kommer upp på dagordningen hos våra myndigheter!

Under hösten kommer vi förutom att hålla ytterligare dialogträffar i Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg genom projektet En starkare regional närvaro även att påbörja arbetet för att ta fram ett nytt namn för Ax, som årsmötet beslutade om.

Vi kontaktade tidigare våra medlemsorganisationer apropå ett projekt rörande hur den ideella kulturen kan bidra till att välkomna nyanlända. Vi har där träffat Migrationsverket och haft samtal och det är en tråd som vi kommer att ta upp igen till hösten.

Kontakta oss gärna om du har funderingar eller idéer på info@amatorkultur.se.

Det blir en spännande höst!

Ax lämnar lämnar remissvar på Palett för ett stärkt civilsamhälle

Featured

kulturdep1

Igår postade Ax sitt remissvar på utredningen Palett för stärkt civilsamhälle till Kulturdepartementet. I remissvaret för vi fram att vi vill se statistik över ideell kultur, både vad gäller att ta del av och utövande. Vi efterfrågar sänkta trösklar för unga inom föreningslivet, ett större fokus på mångfald och att nå grupper som idag är frånvarande från olika delar av civilsamhället, att det offentliga och civilsamhället behöver få större kunskaper om varandra, att unga borde introduceras för civilsamhället redan i skolan, att civilsamhällets behov av lokaler bör inkluderas vid byggandet av och reparationer av bostadsområden, att olika typer av engagemang ska värderas lika högt i bidragsgivandet och att mer medel behöver skjutas till den ideella sektorn för att kompensera för urholkningen som har skett de senaste åren, med mera.

Du kan läsa Ax remissvar i sin helhet här >>

Här hittar du utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle >>

Sökes: Värdregioner för extra dialogträffar med den ideella kulturen i höst!

Featured

DSC03522a

På bild: Sverok – Spelhobbyförbundet, ett av Ax 18 medlemsförbund.

En starkare regional närvaro ska stärka Ax 18 medlemsorganisationer och den ideella kulturen på regional nivå. Ett av målen i projektet är att ta fram ett slutmaterial som det ideella kulturlivet ska använda sig av för att bli starkare regionalt. Materialet bygger bland annat på tre dialogträffar i olika regioner under hösten.

Under dialogträffarna får den ideella kulturen, tjänstemän och politiker möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper för att skapa en bättre förståelse kring de olika parternas förutsättningar, och få igång organisationer som i dagsläget är mer eller mindre svaga regionalt.

Är ni en region som har kommit en bit på vägen med att samverka med civilsamhället i arbetet med kulturplaner med mera, men som vill nå ut ännu lite längre och samtidigt bidra till något större? Vill ni vara en av regionerna som delar med er av era erfarenheter och är intresserade av att vara värdregion för ett sådant möte? Då får ni gärna höra av er till mig!

Tanken är att dialogträffarna ska ske under oktober/tidig november.

Ring eller maila på 070-251 54 29 eller emilie.johansson@amatorkultur.se.

/Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro

AX – AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP I ALMEDALEN!

Featured

Ax på almedalen 20161

Foto: Per Pettersson from Stockholm, Sweden – Applåder, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42415108

Under den första veckan i juli befinner sig Ax i form av Johan Groth, ordförande för Ax, Anna Edlund, projektledare för Inflytandeguiden, och Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro, på Almedalsveckan – boka in en träff med oss! Vill du diskutera regionala frågor, ideell kultur, samverkan eller inflytande? Släng iväg ett mail till info@amatorkultur.se så ordnar vi en träff med rätt person. Vi vill så klart väldigt gärna träffa er som medlemsorganisation!

Vilka seminarier och debatter ska vi inte missa? Skicka gärna tips på både evenemang och personer vi bör hålla extra koll på under Almedalsveckan till info@amatorkultur.se.

Pressmeddelande: Ideell kultur ska bli starkare regionalt med medel från Kulturrådet

Featured

Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp har beviljats medel från Kulturrådet för att driva projektet En starkare regional närvaro. Projektet ska titta närmare på vilka sätt den ideella kulturen kan stärkas regionalt inom och utanför ramen för kultursamverkansmodellen. 

Projektet, som sträcker sig fram till årsskiftet, undersöker hur kultursamverkansmodellen fungerar i praktiken för ideella organisationer och ska ta fram en “best practice” för hur ideella organisationer skapar kontakter, påverkar kulturplaner och söker bidrag regionalt.

– Projektet är viktigt eftersom ideell kultur är en fritidssysselsättning som engagerar många människor. Det är även en förutsättning för regional tillväxt och för ungdomars engagemang. Ideell kultur underlättar inkludering och mångfald vilket är oerhört positivt och då gäller det att den ideella kulturens aktörer får rätt förutsättningar för att agera. Här finns i dagsläget en obalans mellan regionerna och civilsamhället där man inte riktigt lyckas nå varandra. Det beror på att våra medlemmar har svaga förutsättningar regionalt samtidigt som regionerna och landstingen är osäkra på vad den ideella kulturen gör och kan bidra med och hur man tar tillvara på den kompetens som finns, säger Ax ordförande Johan Groth.

Som en del av projektet kommer tre träffar att anordnas runtom i landet där ideella organisationer, tjänstemän och politiker i regionen får en möjlighet att diskutera hur man arbetar med frågorna och hur regionerna kan bli bättre på att förstå förutsättningarna för och betydelsen av den ideella kulturen. Samtidigt som den ideella kulturen får en bättre förståelse för kulturarbetet som bedrivs på regional nivå.

– Det vi kan se hittills är att alla regioner arbetar med de här frågorna på olika sätt där vissa är mer inkluderande gentemot den ideella kulturen och de ideella parterna vilket även visar sig i kulturplanerna, medan andra arbetar med korta deadlines och förlägger möten och träffar på tider då en ideellt engagerad normalt har svårt att delta. Samtidigt är många organisationer svaga på regional nivå trots omfattande verksamhet vilket innebär att en stor del av kulturen inte kan göra sina röster hörda och påverka regionala beslut, säger Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro.

Guiden från En starkare regional närvaro planeras att vara klar till början av december.

•••
Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp samlar 18 nationella förbund med mer än 250 000 medlemmar verksamma inom olika delar av den ideella kulturen. För Ax är det av central betydelse att kultur har en bred förankring i samhället och att utövandet är tillgängligt för alla. Till medlemmarna i Ax hör Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Föreningen för Tidig Musik (FfTM), Kontaktnätet, Lokalrevyer i Sverige (LIS), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS), Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM), Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Sveriges Film- och Videoförbund (SFV), Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sverok – Spelhobbyförbundet och UNGiKÖR.

•••

Kontakt
Johan Groth, Ordförande Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
+46 (0)70-823 57 11
johan.groth@amatorkultur.se


Emilie Johansson, Projektledare En starkare regional närvaro
+46 (0)70-251 54 29
emilie.johansson@amatorkultur.se

www.amatorkultur.se

Samverkan är modellen – konferens om Värmlands kulturplan

Featured

IMG_2201

Bilden visar vem som tar del av och vem som i regel utövar kultur. Klicka på bilden för att göra den större.

Under måndagen och tisdagen var Ax projekt En starkare regional närvaro på plats i Karlstad för att träffa distrikten i Ax medlemsföreningar och för att delta på konferensen Samverkan är modellen som anordnades av Region Värmland.

Under konferensen pratade bland annat Stina Höök, regionråd, Erik Åström, regional koordinator på Kulturrådet, Anna-Karin Andersson från Ideell Kulturallians och Sverker Härd, chefen för Myndigheten för kulturanalys.

I dagsläget omfattar kultursamverkansmodellen sju kulturområden som sinsemellan får dela på statliga medel. Erik Åström berättade att Kulturrådet har varit tydliga gentemot regeringen med att Kulturrådet måste få mer pengar om fler kulturområden ska kunna tillkomma. Det är svårt för nya områden att ta sig in i modellen och utvecklas när det innebär att någon av de redan befintliga verksamheterna, eller områdena som redan finns angivna i samverkansmodellen, samtidigt får skära ned i sin verksamhet. Modellen har samtidigt förflyttat kulturpolitiken från statlig till regional nivå vilket har ökat samtalet och samarbeten regionalt, vilket även var tanken när modellen infördes.

Anna-Karin Andersson från Ideell Kulturallians (IKA) lyfte i sin presentation att det finns en problematik med att politiken oftast bara ser ideell kultur som en slags stödfunktion till det som räknas till den professionella kulturen, och inte ser att den har ett egetvärde. Anna-Karin Andersson berättade även att Ideell Kulturallians nu har tagit fram en modell som riktar sig till regionerna för att regionerna bättre ska få till mer kvalitativa samråd med civilsamhället. IKA arbetar på så vis på snarlikt sätt som En starkare regional närvaro – där IKA arbetar med regionen som utgångspunkt för samverkan med civilsamhället medan En starkare regional närvaro jobbar med Ax medlemsorganisationer som utgångspunkt för samarbetet med regionen.

Sverker Härd från Myndigheten för kulturanalys lyfte fram väldigt många intressanta punkter rörande kulturpolitiken i sin föreläsning som handlade om kulturvanor i Sverige. Till att börja med ser man att det i regel huvudsakligen är högutbildade som tar del av kultur och som själva utövar kultur. Med tanke på att de statliga medlen till regional kulturverksamhet som delas ut enligt kultursamverkansmodellen ska delas ut till professionell kultur så blir det redan där en slags snedfördelning där grupper som inte är högutbildade nästan per automatik går miste om pengar till det egna kulturutövandet. Sverker Härd sa att kulturen påverkas av faktorer som kanske inte strikt är kopplade till eller beroende av just kulturpolitiken som förs, utan andra områden som skola och infrastruktur. Därför borde kulturpolitiken kanske snarast användas som en faktor för påtryckning i de andra politiska områdena.

En starkare regional närvaro passade under besöket i Karlstad även på att träffa Marie Persson, kulturutvecklare i Region Värmland, och prata om regionens syn på civilsamhället och ideell kultur. Region Värmland sticker ut hakan när man som första region har valt att inkludera spelkulturen som ett eget område i remissutgåvan av kulturplanen utöver de “traditionella” kulturområdena som ryms inom ramen för samverkansmodellen. Frågan är om fler vågar följa efter?

Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro

En starkare regional närvaro

Featured

Igår startade ax projekt En starkare regional närvaro, ett projekt finansierat av Kulturrådet. Projektet som pågår fram till årsskiftet ska titta närmare på hur kultursamverkansmodellen fungerar i praktiken för ideella organisationer och ta fram en “best practice” för hur ideella organisationer söker bidrag regionalt. Vi kommer under hösten att anordna tre träffar på temat – håll utkik här på sidan och på vår facebooksida.

I nästa vecka kommer kartläggningen över våra medlemsorganisationer att påbörjas, i och med det kommer en enkät att skickas ut till alla medlemsorganisationer. Om du redan nu vet med dig att du sitter på information som är bra för projektet och/eller har erfarenheter av att söka bidrag på regional nivå som du vill dela med dig av får du gärna kontakta Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro, på emilie.johansson@amatorkultur.se.

Foto: Emilie Johansson

Gejmande i samband Sveroks Riksmöte 2015. Foto: Emilie Johansson

ax lanserar Inflytandeguiden!

Featured

Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder och ger inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk. Fokus ligger på ungas deltagande men du kan använda den även för andra grupper som idag står utanför den demokratiska processen i din organisation. Du får konkreta tips och kan ta del av erfarenheter från organisationer som har varit med och utvecklat Inflytandeguiden.

Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans är de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor. Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.

Inflytandeguiden har tagits fram inom ramen för ett treårigt projekt med ax som huvudman. Anna Edlund och Erika Lindqvist, båda i ax styrelse, har fungerat som projektledare och författare till materialet. Anna-Karin Linder Krauklis, Sverok, har varit speldesigner. Alla har lång erfarenhet av att öka ungas inflytande i ideella organisationer.

kop_inflytandeguiden