Riksförbundet för Subkultur ny medlem i Ax!

Featured

14114829_1280956031948519_1663480571143463617_o

Foto: Simon Mogren

Nu är det klart att det rikstäckande Riksförbundet för Subkultur är ny medlem i Ax! Det är vi väldigt glada för. Riksförbundet för Subkultur är ett relativt nytt förbund som bildades i september 2014 i samband med subkulturprojektet “Rätten till sin identitet” (www.rtsi.se).

Syftet är att lyfta fram och främja de konst- och subkulturformer som medlemmarna företräder och inte minst öka intresset och kunskaperna om subkulturer. Liksom i “Rätten till sin identitet” är en del av arbetet i förbundet att verka mot diskriminering och för ökad kunskap om subkulturer. Vilket vi tycker är superbra. I dagsläget har de totalt 18 medlemsföreningar och ca 4500 enskilda medlemmar. Spana in medlemsföreningarna och deras verksamhet här >>

“Vi ser framemot att samarbeta med ett förbund som samlar de nya kulturformerna, har erfarenhet av arrangörskap men också av att skapa nya mötesplatser som klubbar. Det är intressant med ett förbund som så aktivt arbetar med nya organisationsformer och att utveckla demokratin”, säger Johan Groth, ordförande för Ax.

Vi hoppas på ett bra utbyte framöver!

Har du en ideell förening som vill bli medlem i Riksförbundet för Subkultur? Då kan du läsa mer här >>

Inbjudan till träff med Region Gävleborg!

Featured

dsc05470a

Bild från träff med Västra Götalandsregionen 2016-10-19.

Det är nu dags för den tredje träffen som anordnas av Ax projekt En starkare regional närvaro – den här gången i Gävle med Region Gävleborg! Du som ideell kulturutövare i Gävleborg är varmt välkommen att vara med på en träff för att prata om kulturarbetet som bedrivs i regionen med ordförande Alf Norberg, kulturdirektör Gun Hedlund och kulturutvecklare Hanna Krantz från regionen.

Har du funderat på hur det går att engagera sig på regional nivå? Eller är du nyfiken på hur regionen arbetar med kulturfrågor? Då ska du absolut anmäla dig!

Du hittar Region Gävleborgs kulturplan här >>

Datum: Tisdagen den 15 november
Tid: 18.00 – 20.00 (kom gärna 20 minuter tidigare för att fika och vara ute i god tid)
Plats: Kulturutveckling Region Gävleborg, på Silvanum, Kungbäcksvägen 32, Gävle, i lokalen Yggdrasil.

Anmäl dig här >>

Kontakta Emilie Johansson på 070-251 54 29 eller emilie.johansson@amatorkultur.se om du har frågor!

Sammanfattning från träffen med Västra Götalandsregionen!

Featured

I förra veckan ordnade Ax projekt En starkare regional närvaro en träff med ordföranden för kulturnämnden, Conny Brännberg, kulturchefen Staffan Rydén och Ann-Charlott Eklund som arbetar med samverkansmodellen, hos Västra Götalandsregionen i Göteborg. Rummet var fullsatt av Ax medlemsorganisationer som var nyfikna på hur regionen arbetar med kulturen.

dsc05438a

Här presenterar Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden för Västra Götalandsregionen, regionens arbete med kultur. Läs mer →

Ax skickar in remissyttrande om storregionerna!

Featured

kartanu-jpg

Bild från SVT.

Den 6 oktober var deadline för att skicka in sitt remissvar på remissen om regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

I vårt remissvar betonade vi att vi saknar civilsamhällesperspektivet, och då särskilt vilka effekter den nya indelningen skulle kunna få för den ideella kulturen. Vi betonade att det är svårt för våra medlemsorganisationer att behöva ta sig längre sträckor, vid exempelvis samråd. Om man ser till att den nya norrlandsregionen skulle omfatta uppemot halva Sveriges yta – hur påverkar det då det regionala inflytandet för civilsamhället och den ideella kulturen?

Något vi tycker har förbisetts är möjligheterna med en digital region. När föreningsformen förändrar sig och de samhälleliga strukturerna behöver förändras för att möta den förändringen kan en digital region vara en sådan lösning. Vi anser att en digital region skulle möjliggöra för fler former av organisering, former som redan idag finns och växer, och att dessa med en digital region kan vara med och påverka och ta del av medel i en större utsträckning än vad som är fallet i dagsläget.

Du kan läsa vårt remissvar i sin helhet här >>

Inbjudan till träff med Västra Götalandsregionen onsdagen den 19 oktober

Featured

q7fvrx9qwh-t0rjf_zcl

Nu har det blivit dags för en träff med Västra Götalandsregionen! Du som är medlem i en av Ax medlemsorganisationer och är verksam inom den ideella kulturen i Västra Götalandsregionen är varmt välkommen att få veta mer om hur du kan vara med och påverka och söka bidrag regionalt.

Några av de aktuella frågorna är:

  • Vilka möjligheter finns att påverka på regional nivå?
  • Vilka är svårigheterna för regionen gällande samverkan med civilsamhället?
  • Hur fungerar samråden med civilsamhället? Vilka erfarenheter finns hos regionen och civilsamhället?
  • Hur kan föreningar verksamma inom den ideella kulturen fångas upp och bli starkare regionalt?
  • Vad skulle främja ditt och andras ideella kulturutövande i regionen?

När: Onsdagen den 19 oktober
Tid: Kl 17.00 – 19.00
Var: Södra Hamngatan 37-41 i Göteborg (nära Centralstationen och Nordstan)

Vi bjuder på en macka och något att dricka!

Anmäl dig och läs mer här >>

Anmäl dig senast den 17 oktober (med hänsyn till fikabeställning).

Sökes: Värdregioner för extra dialogträffar med den ideella kulturen i höst!

Featured

DSC03522a

På bild: Sverok – Spelhobbyförbundet, ett av Ax 18 medlemsförbund.

En starkare regional närvaro ska stärka Ax 18 medlemsorganisationer och den ideella kulturen på regional nivå. Ett av målen i projektet är att ta fram ett slutmaterial som det ideella kulturlivet ska använda sig av för att bli starkare regionalt. Materialet bygger bland annat på tre dialogträffar i olika regioner under hösten.

Under dialogträffarna får den ideella kulturen, tjänstemän och politiker möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper för att skapa en bättre förståelse kring de olika parternas förutsättningar, och få igång organisationer som i dagsläget är mer eller mindre svaga regionalt.

Är ni en region som har kommit en bit på vägen med att samverka med civilsamhället i arbetet med kulturplaner med mera, men som vill nå ut ännu lite längre och samtidigt bidra till något större? Vill ni vara en av regionerna som delar med er av era erfarenheter och är intresserade av att vara värdregion för ett sådant möte? Då får ni gärna höra av er till mig!

Tanken är att dialogträffarna ska ske under oktober/tidig november.

Ring eller maila på 070-251 54 29 eller emilie.johansson@amatorkultur.se.

/Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro

Pressmeddelande: Ideell kultur ska bli starkare regionalt med medel från Kulturrådet

Featured

Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp har beviljats medel från Kulturrådet för att driva projektet En starkare regional närvaro. Projektet ska titta närmare på vilka sätt den ideella kulturen kan stärkas regionalt inom och utanför ramen för kultursamverkansmodellen. 

Projektet, som sträcker sig fram till årsskiftet, undersöker hur kultursamverkansmodellen fungerar i praktiken för ideella organisationer och ska ta fram en “best practice” för hur ideella organisationer skapar kontakter, påverkar kulturplaner och söker bidrag regionalt.

– Projektet är viktigt eftersom ideell kultur är en fritidssysselsättning som engagerar många människor. Det är även en förutsättning för regional tillväxt och för ungdomars engagemang. Ideell kultur underlättar inkludering och mångfald vilket är oerhört positivt och då gäller det att den ideella kulturens aktörer får rätt förutsättningar för att agera. Här finns i dagsläget en obalans mellan regionerna och civilsamhället där man inte riktigt lyckas nå varandra. Det beror på att våra medlemmar har svaga förutsättningar regionalt samtidigt som regionerna och landstingen är osäkra på vad den ideella kulturen gör och kan bidra med och hur man tar tillvara på den kompetens som finns, säger Ax ordförande Johan Groth.

Som en del av projektet kommer tre träffar att anordnas runtom i landet där ideella organisationer, tjänstemän och politiker i regionen får en möjlighet att diskutera hur man arbetar med frågorna och hur regionerna kan bli bättre på att förstå förutsättningarna för och betydelsen av den ideella kulturen. Samtidigt som den ideella kulturen får en bättre förståelse för kulturarbetet som bedrivs på regional nivå.

– Det vi kan se hittills är att alla regioner arbetar med de här frågorna på olika sätt där vissa är mer inkluderande gentemot den ideella kulturen och de ideella parterna vilket även visar sig i kulturplanerna, medan andra arbetar med korta deadlines och förlägger möten och träffar på tider då en ideellt engagerad normalt har svårt att delta. Samtidigt är många organisationer svaga på regional nivå trots omfattande verksamhet vilket innebär att en stor del av kulturen inte kan göra sina röster hörda och påverka regionala beslut, säger Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro.

Guiden från En starkare regional närvaro planeras att vara klar till början av december.

•••
Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp samlar 18 nationella förbund med mer än 250 000 medlemmar verksamma inom olika delar av den ideella kulturen. För Ax är det av central betydelse att kultur har en bred förankring i samhället och att utövandet är tillgängligt för alla. Till medlemmarna i Ax hör Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Föreningen för Tidig Musik (FfTM), Kontaktnätet, Lokalrevyer i Sverige (LIS), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS), Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM), Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Sveriges Film- och Videoförbund (SFV), Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sverok – Spelhobbyförbundet och UNGiKÖR.

•••

Kontakt
Johan Groth, Ordförande Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
+46 (0)70-823 57 11
johan.groth@amatorkultur.se


Emilie Johansson, Projektledare En starkare regional närvaro
+46 (0)70-251 54 29
emilie.johansson@amatorkultur.se

www.amatorkultur.se

Samverkan är modellen – konferens om Värmlands kulturplan

Featured

IMG_2201

Bilden visar vem som tar del av och vem som i regel utövar kultur. Klicka på bilden för att göra den större.

Under måndagen och tisdagen var Ax projekt En starkare regional närvaro på plats i Karlstad för att träffa distrikten i Ax medlemsföreningar och för att delta på konferensen Samverkan är modellen som anordnades av Region Värmland.

Under konferensen pratade bland annat Stina Höök, regionråd, Erik Åström, regional koordinator på Kulturrådet, Anna-Karin Andersson från Ideell Kulturallians och Sverker Härd, chefen för Myndigheten för kulturanalys.

I dagsläget omfattar kultursamverkansmodellen sju kulturområden som sinsemellan får dela på statliga medel. Erik Åström berättade att Kulturrådet har varit tydliga gentemot regeringen med att Kulturrådet måste få mer pengar om fler kulturområden ska kunna tillkomma. Det är svårt för nya områden att ta sig in i modellen och utvecklas när det innebär att någon av de redan befintliga verksamheterna, eller områdena som redan finns angivna i samverkansmodellen, samtidigt får skära ned i sin verksamhet. Modellen har samtidigt förflyttat kulturpolitiken från statlig till regional nivå vilket har ökat samtalet och samarbeten regionalt, vilket även var tanken när modellen infördes.

Anna-Karin Andersson från Ideell Kulturallians (IKA) lyfte i sin presentation att det finns en problematik med att politiken oftast bara ser ideell kultur som en slags stödfunktion till det som räknas till den professionella kulturen, och inte ser att den har ett egetvärde. Anna-Karin Andersson berättade även att Ideell Kulturallians nu har tagit fram en modell som riktar sig till regionerna för att regionerna bättre ska få till mer kvalitativa samråd med civilsamhället. IKA arbetar på så vis på snarlikt sätt som En starkare regional närvaro – där IKA arbetar med regionen som utgångspunkt för samverkan med civilsamhället medan En starkare regional närvaro jobbar med Ax medlemsorganisationer som utgångspunkt för samarbetet med regionen.

Sverker Härd från Myndigheten för kulturanalys lyfte fram väldigt många intressanta punkter rörande kulturpolitiken i sin föreläsning som handlade om kulturvanor i Sverige. Till att börja med ser man att det i regel huvudsakligen är högutbildade som tar del av kultur och som själva utövar kultur. Med tanke på att de statliga medlen till regional kulturverksamhet som delas ut enligt kultursamverkansmodellen ska delas ut till professionell kultur så blir det redan där en slags snedfördelning där grupper som inte är högutbildade nästan per automatik går miste om pengar till det egna kulturutövandet. Sverker Härd sa att kulturen påverkas av faktorer som kanske inte strikt är kopplade till eller beroende av just kulturpolitiken som förs, utan andra områden som skola och infrastruktur. Därför borde kulturpolitiken kanske snarast användas som en faktor för påtryckning i de andra politiska områdena.

En starkare regional närvaro passade under besöket i Karlstad även på att träffa Marie Persson, kulturutvecklare i Region Värmland, och prata om regionens syn på civilsamhället och ideell kultur. Region Värmland sticker ut hakan när man som första region har valt att inkludera spelkulturen som ett eget område i remissutgåvan av kulturplanen utöver de “traditionella” kulturområdena som ryms inom ramen för samverkansmodellen. Frågan är om fler vågar följa efter?

Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro

En starkare regional närvaro

Featured

Igår startade ax projekt En starkare regional närvaro, ett projekt finansierat av Kulturrådet. Projektet som pågår fram till årsskiftet ska titta närmare på hur kultursamverkansmodellen fungerar i praktiken för ideella organisationer och ta fram en “best practice” för hur ideella organisationer söker bidrag regionalt. Vi kommer under hösten att anordna tre träffar på temat – håll utkik här på sidan och på vår facebooksida.

I nästa vecka kommer kartläggningen över våra medlemsorganisationer att påbörjas, i och med det kommer en enkät att skickas ut till alla medlemsorganisationer. Om du redan nu vet med dig att du sitter på information som är bra för projektet och/eller har erfarenheter av att söka bidrag på regional nivå som du vill dela med dig av får du gärna kontakta Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro, på emilie.johansson@amatorkultur.se.

Foto: Emilie Johansson

Gejmande i samband Sveroks Riksmöte 2015. Foto: Emilie Johansson

Tisdagsmöte med Snask

Processed with VSCO with f2 preset

Fredrik och Erik på PR-byrån Snask.

Namnbytesdags! Igår hade vi ett andra möte med PR-byrån Snask om Ax förestående namnbyte som årsmötet har beslutat om. Vi kom igång med arbetet genom workshops och medföljande vilda diskussioner. Fredrik sa att man antingen kan skapa ett eget varumärke/eget namn och fylla det med innehåll, som Korpen, eller bygga på något befintligt ord eller uttryck, som grundar sig i verksamheten. Nu tar Snask över arbetet! Spännande att se förslagen som kommer….

Pressmeddelande: Östersund är vinnare av Årets amatörkulturkommun 2015!

När Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp korar Årets amatörkulturkommun 2015 står Östersund som klar vinnare. Utmärkelsen tilldelas årligen den kommun som är bäst på att stötta och bidra till en levande amatörkultur. Priset delas ut i början av Gastronomi- och kulturveckan i Östersund på måndag den 12 september.

Östersund får utmärkelsen för sitt engagemang för den ideella kulturen med motiveringen:

“Den ideella kultur som bedrivs av föreningar, grupper och eldsjälar ger rika tillfällen till egen kulturupplevelse och kulturutövning. Östersund och Jämtland förknippas gärna med närheten till natur och kultur – och med ett starkt stöd till amatörkulturen har kommunen blivit den plattform där ett levande kulturliv kan utvecklas ännu mer. Särskilt har detta uppmärksammats inom Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Svenska Folkdansringen och Sveriges Körförbund – som alla har varit med och stöttat valet av Östersund till Årets amatörkulturkommun 2015.”

Genom en rad evenemang som även gjort sig kända i vidare kretsar visar Östersund att amatörkulturen är en stor tillgång för kommunen. Ett urval av dessa evenemang, som även utgör grund för valet av Östersund, är Nordisk barnteaterfestival där barn spelar för barn (2013), Amatörteaterns Riksförbunds (ATR) nationella teaterfestival (2014) i samarbete med Östersunds Teaterverkstad. Inom dansområdet lyfts folkmusik och folkdans fram, genom Östersunds Folkdansgille och Folkdansringen Jämtland-Härjedalens Uppdansning för polskmärket. Inom musikområdet uppmärksammas, med initiativ av Organisationen Hej Främling, kören ”The Rockin’ Pots” på asylboendet i Grytan.

Kommunen förenar även aktivt idrott och kultur där Östersunds fotbollsklubb (ÖFK) utvecklar laget genom kultur när spelarna både får möta och utöva kultur genom teater- och dansföreställningar, utställning av egna konstverk och ett gemensamt bokprojekt om resan till ÖFK. Östersund visar därmed att kommunen är ett föredöme som på olika sätt väver in kultur i sina verksamheter.

Utmärkelsen överlämnas på måndag den 12 september kl 12.00 i samband med Gastronomi- och kulturveckan i anslutning till programpunkten ‘Made in Jämtland och en fisksoppa’ på Östersunds bibliotek. Vid överlämnandet medverkar Anna-Karin Waldemarson, vice ordförande i Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp, och Karin Thomasson, ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Östersund, samt representanter från Östersunds Folkdansgille och Östersunds Teaterverkstad.

Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp är en röststark arena för ideell kultur som samlar närmare 300 000 medlemmar i 18 riksförbund nationellt. Till medlemsförbunden hör Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Föreningen för Tidig Musik (FfTM), Kontaktnätet, Lokalrevyer i Sverige (LIS), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS), Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM), Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Sveriges Film- och Videoförbund (SFV), Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sverok – Spelhobbyförbundet, UNGiKÖR. Ax arbetar med projekt och insatser för att främja den ideella kulturen i samhället.

Kontakt:
Anna-Karin Waldemarson, vice ordförande Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
072 – 260 10 12
anna-karin.waldemarson@amatorkultur.se

Emilie Johansson, kommunikatör Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
070 – 251 54 29
emilie.johansson@amatorkultur.se

Ideell Kulturallians Östergötland bjuder in till träff om föreningsbildande i Linköping den 19/9 kl 18.30

View from under the screen at Plaza's last screening before it closed.

Ax är medlem i Ideell Kulturallians – anmäl dig till träffen om att formalisera ett regionalt IKA Östergötland för att främja den ideella kulturen regionalt. Foto: Kiran Jonnalagadda

Måndag 19 september, kl 18.30 
Hemslöjdsgården, Linköping  (ingång från Läroverksgatan)

Ideell Kulturallians Östergötland (IKA-Ö) bjuder här in medlemmarna i nätverket och andra kulturaktörer på regional nivå till ett möte för att avgöra om vi ska gå ett steg vidare och bilda en förening för att öka vår regionala tyngd. Till mötet är också Per Lodenius (C) inbjuden som inledningstalare. Han är riksdagsledamot och sitter i riksdagens kulturutskott.

Ideell Kulturallians Östergötland har sedan starten arbetat för att öka statusen och kunskapen kring civilsamhället. Specifikt har detta ofta inriktats på frågan kring samverkansmodellen, alltså hur stat och region ska samarbeta kring den regionala kulturen. Men även andra frågor kring civilsamhällets roll har diskuterats.

Här är några exempel på aktiviteter som IKA‐Ö genomfört sedan starten 2011:

‐ ”Civilsamhället och forskningen”, möte mars 2012
‐ ”Kultur på frivillighetens grund”, välbesökt forsknings/praktikermöte mars 2013
‐ Ledande av möten mellan kommuner och föreningslivet, genomfördes i Kinda och Åtvidaberg med stöd av Region Östergötland, feb‐mars 2015
‐ Remissvarsmöten inför kulturplaner, aug 2011 och 2015
‐ Uttalanden och pressutskick vid flera tillfällen

Det är tydligt att civilsamhället måste bli tydligare i dialogen med regioner och kommuner. För att kunna bli tydligare behöver vi också skaffa oss en bättre struktur. Om du och din organisation anser att föreningslivet och organisationer i Östergötland bör få en starkare roll och en kraftigare röst är det därför angeläget att ni deltar under mötet.

Anmälan

Anmälan senast den 6 september till Ulrika Cederberg på Skådebanan, per mejl. Skriv ”Anmälan föreningsbildande”, namn, organisation, tel-nr och mejladress och om du har särskilda matönskemål. Maila ulrika@skadebanan.nu.

Tror du någon i din närhet har intresse av att komma på mötet? Sprid gärna denna inbjudan vidare.

Varmt välkommen!

Satsa på era valberedningar! – Inbjudan till Ax och Kulturens valberedningskurs den 15-16 oktober

CreativeMornings™ 40 w/Stevenson Waltien, Chicago, IL, 2015

Den 15-16 oktober arrangerar Ax tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet en nationell valberedningsutbildning i Malmö öppen för valberedare inom kulturorganisationer. Deltagarna får under två dagar lyssna på föreläsningar och delta i workshops för att utvecklas i sina roller som valberedare. Tipsa din organisation!

Ur innehållet:

  • Valberedningsuppdraget – en maktfaktor och kreativ möjlighet
  • ”Räcker det att svara ja?” – vi tittar på styrelsers och organisationers kompetensbehov ur olika synvinklar
  • Öppen nominering – varför och hur går det till?
  • Hur gör andra? Vi jämför några organisationers styrdokument och hur de i praktiken genomför sin valberedning utifrån dessa.
  • Valberedning i praktiken – tips, tricks och problemlösning i workshopform

Tid och plats:
15 oktober kl. 12.00 – 16 oktober kl. 13.00 på Hotel Garden, Baltzarsgatan 20, Malmö
Introduktionspass på telefon 29 september 19.30-21.00 eller 30 september kl. 10.00-11.30.

I utbildningen ingår kost och logi men inte resor.

Utbildningen är kostnadsfri för alla medlemmar i Ax och Kulturens och samarbetsorganisationer. Vi tar emot deltagare utanför dessa organisationer i mån av plats och till självkostnadspris; kontakta oss för mer information.

Anmälan görs senast den 18 september här: http://bit.ly/2bLDaIy
Begränsat antal platser! (Efteranmälningar tas emot i mån av plats; vi kan dock ej garantera hotellrum vid sen anmälan).

Kontakt:
Sofia Nygren, sofia.nygren@kulturens.se eller
Johan Groth, johan.groth@amatorkultur

Du hittar inbjudan här >> 

Framtidens Musikpris 2016

ALLA PRISTAGARE m STINA WESTERBERG o ANNA EDLUND

Foto: Emil Gyllenberg. Bild på samtliga pristagare vid Framtidens Musikpris 2016 tillsammans med Stina Westerberg, generaldirektör för Statens Musikverk och RUMs förbundsordförande Anna Edlund.

Framtidens Musikpris 2016 delades i förra veckan ut av Riksförbundet Unga Musikanter till tre pristagare som fick 20 000 kr var under en ceremoni på Scenkonstmuseet.

För andra året i rad delade Ax medlemsorganisation Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) den 23 augusti ut Framtidens musikpris vars syfte är att lyfta fram behovet av satsningar på barn och unga med målet om att på sikt stärka flera delar i musiksamhället.

Stina Westerberg, Generaldirektför för Statens Musikverk, hälsade de specialinbjudna gästerna välkomna och Anna Edlund, förbundsordförande för RUM, höll i värdskapet under evenemanget.

Pristagarna utsågs från de närmare hundra förslagen som inkommit vid en öppen nominering. Efter ett bedömningsarbete utfört av en jury bestående av representanter för prisets samarbetspartners, utsågs Sallyswag till vinnare i kategorin nyskapande innovativt projekt, Elias Lang till vinnare i kategorin bästa ungdomsinitiativ för musikalen Pointed Tongues och Daniela Nyström till vinnare i kategorin enastående pedagogisk gärning. Vinnarna fick samtidigt mottaga varsin prischeck på 20 000 kr.

Framtidens Musikpris arrangeras av RUM, Riksförbundet Unga Musikanter i ett nära samarbete med tio ledande musikorganisationer, Kulturskolerådet, Swedish Music Hall of Fame, SKAP, FST, Musikförläggarna, Musikverket, SYMF, Svensk Scenkonst, Lärarförbundet och Stim.

Här kan du se filmer med de tre pristagarna: