En starkare regional närvaro

Featured

Igår startade ax projekt En starkare regional närvaro, ett projekt finansierat av Kulturrådet. Projektet som pågår fram till årsskiftet ska titta närmare på hur kultursamverkansmodellen fungerar i praktiken för ideella organisationer och ta fram en “best practice” för hur ideella organisationer söker bidrag regionalt. Vi kommer under hösten att anordna tre träffar på temat – håll utkik här på sidan och på vår facebooksida.

I nästa vecka kommer kartläggningen över våra medlemsorganisationer att påbörjas, i och med det kommer en enkät att skickas ut till alla medlemsorganisationer. Om du redan nu vet med dig att du sitter på information som är bra för projektet och/eller har erfarenheter av att söka bidrag på regional nivå som du vill dela med dig av får du gärna kontakta Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro, på emilie.johansson@amatorkultur.se.

Foto: Emilie Johansson

Gejmande i samband Sveroks Riksmöte 2015. Foto: Emilie Johansson

ax lanserar Inflytandeguiden!

Featured

Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder och ger inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk. Fokus ligger på ungas deltagande men du kan använda den även för andra grupper som idag står utanför den demokratiska processen i din organisation. Du får konkreta tips och kan ta del av erfarenheter från organisationer som har varit med och utvecklat Inflytandeguiden.

Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans är de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor. Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.

Inflytandeguiden har tagits fram inom ramen för ett treårigt projekt med ax som huvudman. Anna Edlund och Erika Lindqvist, båda i ax styrelse, har fungerat som projektledare och författare till materialet. Anna-Karin Linder Krauklis, Sverok, har varit speldesigner. Alla har lång erfarenhet av att öka ungas inflytande i ideella organisationer.

kop_inflytandeguiden

Lanseringsfrukost för Inflytandeguiden!

Projektledare Anna Edlund. Foto: Emilie Johansson

Idag anordnade Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp och Trinambai två lanseringsfrukostar för Inflytandeguiden hos Föreningen Norden. Inflytandeguiden är spelet som får dig och din organisation att komma igång och diskutera medlemsinflytande.

Vill du och din organisation eller ditt företag köpa ett exemplar av Inflytandeguiden? Då kan du köpa det på på Trinambais webbsida här >> Köp ditt exemplar av Inflytandeguiden!

Ideell kulturallians söker projektledare!

projektledare_1-500x500Ideell kulturallians (IKA) söker en projektledare som ska driva arbetet med att utveckla samrådet mellan den regionala förvaltningen och civilsamhället inom ramen av kultursamverkansmodellen.

Tjänsten innebär att mobilisera och förbereda föreningslivet på kulturområdet att delta i samråden och att bilda regionala Ideella kulturallianser i flera regioner. De regionala IKA ska efter projektet slut kunna vara samtalspart med kulturförvaltningarna och klara av att företräda ett brett civilsamhälle på kulturområdet i framförallt kulturpolitiska frågor men även i frågor som rör civilsamhället.

I arbetet ingår även att tillsammans med verksamhetschefen ta fram ett metodstöd, en modell för samråd som ska prövas i några regioner. Modellen ska sedan användas för att få till kvalitativa samrådsprocesser i arbetet med regionernas kulturplaner.

Låter det intressant? Läs mer på IKA:s hemsida.

Handlingar årsmöte 2016

stack-of-lettersHär finns alla handlingarna till ax årsmöte 2015.

Årmötet äger rum torsdagen den 28 april kl 13 – 15 på  Rosendalsvägen 7 (Nordiska museet, lokal Stallet) i Stockholm.

Vänligen anmäl er närvaro senast den 21 april till info@amatorkultur.se.

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Vad betyder ideell kultur för dig? #5

Ideell kultur rymmer många olika verksamheter vilket återspeglas i ax 18 medlemsförbund. Ingela från Folkdansringen är sist ut i vår miniserie “Vad betyder ideell kultur och ax för dig?”

Vill du engagera dig i ax klicka här eller skicka ett mail till info@amatorkultur.se. Vill ditt förbund bli medlem i ax? Kontakta ax ordförande Johan Groth på johan.groth@amatorkultur.se!

Vad betyder ideell kultur för dig? #4

Ideell kultur rymmer många olika verksamheter vilket återspeglas i ax 18 medlemsförbund. Daniel från Kontaktnätet är fjärde person ut i vår miniserie “Vad betyder ideell kultur och ax för dig?”

Vill du engagera dig i ax klicka här eller skicka ett mail till info@amatorkultur.se. Vill ditt förbund bli medlem i ax? Kontakta ax ordförande Johan Groth på johan.groth@amatorkultur.se!

Vad betyder ideell kultur för dig? #3

Ideell kultur rymmer många olika verksamheter vilket återspeglas i ax 18 medlemsförbund. Kerstin från Hemslöjden är tredjen ut i vår miniserie “Vad betyder ideell kultur och ax för dig?”

Vill du engagera dig i ax klicka här eller skicka ett mail till info@amatorkultur.se. Vill ditt förbund bli medlem i ax? Kontakta ax ordförande Johan Groth på johan.groth@amatorkultur.se!

Vad betyder ideell kultur för dig? #2

Ideell kultur rymmer många olika verksamheter vilket återspeglas i ax 18 medlemsförbund. Michael från ATF är nummer två i vår miniserie “Vad betyder ideell kultur och ax för dig?”

Vill du engagera dig i ax klicka här eller skicka ett mail till info@amatorkultur.se. Vill ditt förbund bli medlem i ax? Kontakta ax ordförande Johan Groth på johan.groth@amatorkultur.se!