Mellan maj och december 2016 pågår projektet En starkare regional närvaro. Projektet som finansieras av Kulturrådet har som mål att dels arrangera tre träffar under hösten mellan Ax medlemsorganisationer och politiker, samt att ta fram en ”best practice” för att hjälpa ideella organisationer som bedriver någon form av kulturverksamhet att söka bidrag regionalt.

Ta kontakt med projektledare Emilie Johansson på
emilie.johansson@axkultur.se
+46 (0)70-251 54 29