Bild från Ax träff med Region Gävleborg i november.

Utveckla medlemskapet i Ax – nominera till Ax styrelse och andra uppdrag!

Det är dags att nominera kandidater till förtroendeuppdrag inom Ax inför årsmötet, som kommer att hållas den 6 april 2017. Valberedningen behöver få din organisations förslag senast den 31 januari 2017. Vi räknar med att du sprider detta upprop i din organisation.

Nominerar gör man genom att gå in på: http://valberedning.amatorkultur.se

Den som nomineras får ett mail om nomineringen och kan då ta ställning till att acceptera eller avböja kandidaturen.

De funktioner som ska väljas av årsmötet 2017 är:

  • Ordförande
  • 3 ledamöter
  • Revisorer
  • Valberedning

De som ska väljas till styrelseuppdrag i Ax förväntas ha en djup erfarenhet av uppdrag i medlemsorganisationen, på nationell nivå, och ha strategiska perspektiv, för att väl kunna representera och företräda de samlade intressen inom kultursektorn som Ax representerar. Erfarenhet av uppdrag på lokal och regional nivå, med kontakter med byråkrati och politik, är också viktig.

Det är viktigt att alla medlemsorganisationer över tiden blir representerade i Ax styrelse och därmed får möjlighet att arbeta med andra perspektiv på kultursektorns betydelse i samhället.

Om du har frågor om uppdragen och/eller nomineringsprocessen är du välkommen att kontakta valberedningen per mail på: valberedning@amatorkultur.se

Valberedningen

Perry Göransson      Nini Engstrand      Ulf H Svensson      Charles Metzmaa